TRÒ CHƠI DÂN GIAN “CƯỠI NGỰA NHONG NHONG”

Cuoi ngua nhong nhong

TRÒ CHƠI DÂN GIAN “CƯỠI NGỰA NHONG NHONG”

Trò chơi dân gian “Cưỡi ngựa nhong nhong” là trò chơi khá phổ biến cho các bé lứa tuổi mẫu giáo. Trò chơi được các bé hát theo bài đồng dao “Cưỡi ngựa nhong nhong”

CƯỠI NGỰA NHONG NHONG

Nhong nhong nhong
Ngựa ông đã về
Cắt cỏ Bồ Đề
Cho ngựa ông ăn …

(Đồng dao)

csvsssss

Cách chơi cưỡi ngựa như sau: 

Mỗi em có một cây gậy hoặc một tàu chuối đã tước lá, buộc sợi dây ở đầu làm cương ngựa. Đứng xếp hàng ngang, một tay giữ ngựa của mình luồn dưới háng, một tay giữ dây cương.

Trưởng trò hô lệnh “chạy” thì cùng chạy lên phía trước, vừa cưỡi ngựa vừa hát lời đồng dao trên. Thỉnh thoảng hô “ếp, ếp” giục ngựa. Có thể chạy thành vòng tròn.

Nào, chúng ta cùng tham gia trò chơi Cưỡi ngựa nhong nhong nhé!

Chia sẻ bài viết này trên


popup

Đóng